Cena putarine u Srbiji


Pogledajt cene putarina na najvažnijim deonicama u Srbiji. Iako najavljivano posvećanje ceneputarine nije se još uvek dogovilo. Cena putarine u Srbiji izjednačena je za strana i domaća vozila i zavisi od vrste vozila i deonice autoputa. Izjednačavanje cene putarine izvršeno je tako što je putarina za strane automobile, autobuse, kamione i druga vozila izjednačena sa cenom za vozila u posedu domaćih građana. Srbija spada u zemlje sa najjeftinijim troškovima putarine u Evropi. Iako se domaći vouači žale na visoke cena putarina u Srbiji, troškovi korišćenja

Cene putarina u dinarima po deonicama:

E - 75: BEOGRAD - NOVI SAD
I Kategorija 240
II Kategorija 350
III Kategorija710
IV Kategorija 1.420

E - 75: NOVI SAD - SUBOTICA
I Kategorija 330
II Kategorija 500
III Kategorija 990
IV Kategorija 1.980

E - 75: BEOGRAD - NIŠ
I Kategorija 730
II Kategorija 1.100
III Kategorija 3.630
IV Kategorija 4.390

E - 70: BEOGRAD - ŠID
I Kategorija 340
II Kategorija 520
III Kategorija 1.030
IV Kategorija 2.050

E - 70: NIŠ - LESKOVAC
I Kategorija 190
II Kategorija 280
III Kategorija 570
IV Kategorija 1.130


Kategorije vozila:
I Kategorija Motorna vozila do 1,3 m (kod prednje osovine vozila - motocikli i putnička vozila)

II Kategorija Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila, sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom)

III Kategorija Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine

IV Kategorija Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine)
Search