Beskičmenjaci


bubamara insekt beskicmenjak Beskičmenjaci (lat. Invertebrata) su životinje bez razvijenih kičmenih pršljenova. Većina životinja (oko 97% svih životinja na našoj planeti) su upravo beskičmenjaci. U okviru ove grupe životinja najbrojniji, dominantni su zglavkari koji obuhvataju oko 70% svih poznatih vrsta životinja. Najveći broj vrsta među zglavkarima poseduju insekti koji su dominantne životinje na planeti Zemlji, kako po broju vrsta tako i po brojnosti samih populacija. Osim insekata, oko polovina beskičmenjaka živi u moru. (izvor wikipedia)

Bahamska morska zvezda
Bumbar
Bubamara
Dugokrilasta zebra leptir
Elegantni koral
Komarac
Listokrilni leptir
Meduza
Monarh leptir
Morfo leptir
Morski konj
Morskipauk
Mrav vojnik
Nosorog buba
Oktopod
Oštrokrili skakavac
Plava morska zvezda
škorpion
Svitac
Tarantula
Termit
Vihoristi koral
Vilin konjicSearch