Auto pijaca Esen - Nemačka


Esen, sa oko 576.000 stanovnika, spada među najveće gradove Nemačke. Okvirne cene na auto placevima i auto pijacama u Esenu su 7.700 evra za Toyota Avensis iz 2005. godine ili 11.500 za Reno Megan iz 2009. godine. Sa oko 576.000 stanovnika spada među najveće gradove Nemačke.i[e informacija mo\e se videti na specijalzovanim sajtovima poput auto-m ili mobile.de.
Search