Ribe


Ribe su vrstakičmenjaka koja nastanjuju slane i slatkovodne vode. Danas je poznato preko 27000 vrsta riba i po tome su najbrojnija grupa kičmenjaka. Ribe nemaju pluća već škrge koje im služe za disanje.Većina riba ima telo vretenastog oblika koje daje pri kretanju u vodi najmanje otpora. Zato se većina riba koje dobro plivaju, po obliku približavaju idealnoj formi vretena. Međutim ribe koje žive na većim dubinama imaju spljošteniji izgled tela. Temperatura tela riba nije postojana, već je u direktnoj zavisnosti od temperature okolne sredine. Istovremeno, s povećanjem temperature vode, kod riba se povećava i potreba za kiseonikom. Ribe:

Barakuda
Balonasta riba
Električna jegulja
Oskar riba
Paku
Pirana
Plava ajkula
šaran
štuka
Tetra
Tambakjui
Search