Potrebna dokumenta za registraciju automobila razlikuju se u zavisnosti da li registraciju obavljate prvi put ili vršite produženje registracije. Takođe, nisu ista dokumenta potreban za fizičko i pravno lice, ili za vozilo koje je u vlasništvu lizing kuće.

Potrebna dokumenta za prvu registraciju vozila su:

Dokaz o vlasništvu vozila
Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
Dokaz o izvršenim obavezama u vezi sa registracijom vozila (porez, carina)
Dokaz o obaveznom osiguranju vozila
Dokaz o uplati takse i drugih propisanih obaveza
Uverenje o ispitivanju ukoliko je vozilo prepravljano
Lična karta

Potrebna dokumenta za produženje registracije:

Produženje registracije se najčešće vrši preko agencije i pored dokumenata o tehničkoj ispravnosti i polisi obaveznog osiguranja potrebni su:

- Potrebna dokumenta za produženje registracije za fizička lica

Lična karta
Saobraćajna dozvola

- Potrebna dokumenta za produženje registracije za pravna lica

Izvod iz APR-a
Overa registracionog lista pečatom
Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
Ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole

- Potrebna dokumenta za produženje registracije za vozila na lizingu za fizička lica

Izvod iz APR-a lizing kuće
Overa registracionog lista pečatom
Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
Ovlašćenje na memorandumu za overu saobraćajne dozvole
Potvrda lizing kuće za registraciju vozila

- Potrebna dokumenta za produženje registracije za vozila na lizingu za pravna lica

Izvod iz APR-a lizing kuće
Izvod iz APR korisnika lizinga
Overa registracionog lista pečatom
Potvrde iz banke o izvršenim uplatama
Ovlašćenje na memorandumu
Ugovor o lizingu
Potvrda lizing kuće
Search