Najveće pustinje na svetu


U narednoj tabeli ćete videti 10 najvećih pustinja sveta. Treba imati u vidu da su podaci o njihovoj površini aproksimativni, jer se sve pustinje tokom vremena šire i postaju veće.

Jedina pustinja u svetu čije je širenje delimično zaustavljeno je pustinja Gobi, koju su stanovnici Kine i Mongolije "ogradili" mladim stabljikama i na taj način zaustavili njeno povećavanje.

Naziv pustinje Region Površina u km2
Sahara severna Afrika 9,100,000
Gobi Mongolija/Kina 1,300,000
Patagonija Argentina 670,000
Rub Al Kali Saudijska Arabija 650,000
Veliki pesak Australija 390,500
Velika Viktorija Australija 390,500
čihuhuan Meksiko/SAD 360,000
Takla Makan severna Kina 360,000
Kalahari jugozapadna Afrika 260,000
Tar Indija/Pakistan 260,000

Search