Uništenje staništa


U svetu postoji više od 5.000 ugroženih životinjskih vrsta i svake godine se pojavljuje oko 1.000 novih. Najčešći razlozi ugroženosti životinjskih vrsta su uništenja staništa, lovokradice i u nekim slučajevima nesrećni slučajevi.

Medjutim, tema koja primarno zaokuplja pažnju javnosti je uništenje staništa. Uništenje životne okoline ne samo da ugrožava biljne i životinjske vrste, već i samu ljudsku populaciju. Staništa živih organizama se menjaju mnogo brže nego što se organizmi tome mogu prilagoditi.

Neki od najvažnijih problema su: isušivanje močvara, promene toka reka, seča šuma, izlivanje nafte i drugih otrovnih materija iz tankera i brodova, izbacivanje otpadnih voda u mora i okeane, kao i povećanje otrovnih gasova u atmosferi. Posledice su nesagledive - rupe u ozonskom omotaču, smanjenje udela kiseonika u vazduhu, sve češće pojavljivanje različitih bolesti i mnoge druge.

Zakonska regulativa i sankcije za sve one koji vrše negativan uticaj na životnu sredinu su se pokazale nedovoljnim i zahtevaju revidiranje. Veliki broj biologa veruje da se danas nalazimo na sredini stepena ugroženosti koji je pre 65 miliona godina uništio dinosaoruse.

Search