Najniže tačke na zemlji


Sve navedene tačke se nalaze ispod nivoa mora, s tim što se neke od njih nalaze u jezerima i nisu vidljive ljudskim okom. Ne računaju se tačke koje spadaju pod dubinu mora.

Najniže tačke na Zemlji Region

Maksimalna dubina ispod nivoa mora

Mrtvo more Izrael/Jordan 408 m
Turfan Kina 154 m
Asal jezero Džibuti 153 m
Katara Egipat 133 m
Tupkaragan Tubegi Kazakstan 131 m
Danakil Etiopija 120 m
Dolina smrti SAD 86 m
Salton SAD 71 m
Zapadni ?ink Ustiurta Kazakstan 70 m
Prispiskaja nizija Rusija 67 m

Search