Period graviditeta / inkubacije / trudnoće životinja


Mladunci životinja se razvijaju u stomaku ili u jajima. Mladunci se mogu razvijati i u telu mužijaka (što je slučaj sa morskim konjem), a ne samo u telu ženke. Interesantno je da se kod kengura još nedovoljno razvijeni mladunac nalazi dugo u torbi koja se nalazi na stomaku majke. Kod nekih životinja jaja se nalaze u ustima jednog od roditelja i tu se vrši inkubacija. O mladuncima brigu vodi ili jedan ili oba roditelja. Postoje slučajevi gde ženka posle parenja ubija mužijaka. Mnogo je još interesantnih podataka u vezi ove teme...

Neke životinje svoj plod nose u stomaku gotovo dve godine (što je slučaj sa indijskim slonom), dok se neki mladunci iz jaja izlegu posle samo 3 nedelje (kao što je slučaj sa pilićima). Ako se uporede ova dva podatka, dolazimo do interesantnog zaključka da je razvoj nerodjenog mladunca 30 puta duži kod indijskog slona nego kod domaće kokoške. Najduže mladunče nosi Indijski slon 645 daan, a potom žirafa i Crni nosorog 450 dana

Search