Veliki kanjon Kolorada


Veliki Kanjon - gde se nalazi?
Veliki kanjon Kolorada je najdublji i najveći kanjon na svetu. Nalazi se u severozapadnoj Arizoni. Veći deo kanjona čine stepeničaste stene, nad kojima je nekada proticala reka Kolorado, a koja se danas nalazi na mnogo nižem nivou u kanjonu.

Dužina Valikog kanjona
Kanjon je dug 446 kilometara, širok 29 kilometara i dubok preko 1500 metara. Čine ga stene sa oštrim liticama, mnogo dolina i, naravno, duboki klanci. Veliko prostranstvo je proglašeno nacionalnim parkom, koji poseti oko 4 miliona turista godišnje.

Kako je nastao Veliki kanjon?
Veliki kanjon je rezultat velike erozije, vulkaskih erupcija, naslaga lave i proticanja velike reke Kolorado. Nalazi se na nadmorskoj visini izmedju 1500 i 2600 metara.

Veliki kanjon je relativno novijeg porekla, ali je erozija, izazvana proticanjem reke Kolorado, počela još pre šest miliona godina. Sastav stena u kanjonu ukazuje i na mogućnost da je ovaj region nekada bio dno mora. Naslage koje se nalaze na stenama ukazuju na postepeno formiranje i postojanje ovog prirodnog svetskog čuda na Zemlji još od pre više od dve milijarde godina.

Flora i fauna Velokog kanjona
Vegetaciju ovog regiona čine uglavnom pustinjske biljke, kao što su agava i špaski bajonet. Klima je takva da su u letnjim periodima nepodnošljive vrućine, a tokom zime čak i "kamen puca". Veoma je malo padavina tokom godine u ovom regionu. Manji deo nacionalnog parka je pošumljen i čine ga zimzelena stabla.

Ko je otkrio Veliki kanjon?
"Grand Canyon", kako se naziva u Americi, je otkriven od strane španske ekspedicije, još daleke 1540. godine. Medjutim, zbog veoma nepristupačnog terena, u to vreme nije bilo moguće u potpunosti istražiti kanjon. Trebalo je da prodje više od tri veka da bi sa raspoloživom tehnikom bile stvorene mogućnosti za detaljnije istraživanje kanjona. To su radile američke ekspedicije geologa uz asistiranje vojnih jedinica. Ono što je otkriveno, u geološkom smislu, je predstavljalo pravo prirodno svetsko čudo, koje je omogućilo detaljnije istraživanje formiranja kopna na Zemlji.

Zanimljivo je da kada je podignuta brana na Koloradu 1963. godine, nedaleko od ovog predela, gotovo da je prekinut prirodni dotok vode i peska u kanjon. Američka vlada je tada sprovela projekat kojim je više od 380 milijardi litara vode pušteno sa brane i time sprečila ugrožavanje lepote ovog turističkog i prirodnog čuda Arizone. Veštačka poplava je donela sve prirodne elemente potrebne za održavanje eksterijera Velikog kanjona.
Search