Amazonske tropske šume


amazonske sume Amazonske tropske šume pluća zemlje
Amazonske tropske šume se često nazivaju "plućima Zemlje". Proizvodnja kiseonika koja dolazi iz ovih šuma čini najveći pojedinačni udeo u ukupnom emitovanju kiseonika iz svih šuma sveta. Ove šume su najveće i najvlažnije na svetu. U njima živi najraznovrsniji biljni i životinjski svet na planeti. Naziv su dobile po reci Amazon koja ima bitan uticaj na ovaj region. Naime, u ovom delu sveta pada najviše kiše tokom godine. Najveće kiše se javljaju u periodu izmedju januara i juna. One bitno utiču na nivo reke Amazon, koji dalje ima još veći uticaj na biljni i životinjski svet.

Amazon okeanska reka
Uobičajena širina reke Amazon u periodima kada nema kiša je oko 10 kilometara u najširim delovima. Medjutim, u periodima kada su kiše česte njegova širina se poveća na čak 48 kilometara. U tim periodima nivo ove reke poraste za čak 15 metara, a većina okolnih šuma biva poplavljena. Zahvaljujući ovoj pojavi, Amazon se često naziva okeanskom rekom. Amazonske tropske šume predstavljaju dom za najmanje 30 miliona vrsta insekata, u ovim šumama živi oko 20% svih poznatih životinjskih vrsta i više od 30% zemaljskih biljnih vrsta. Najatraktivnije biljne i životinjske vrste poput orhideja, makaua, fikusa, raznih vrsta majmuna i ptica žive u ovim krajevima. Samim tim ovo je jedan od najvrednijih planetarnih resursa.

Amazonske šume su u opasnosti zbog nekontrolisaneseče drveća i lovokradica
Ove šume su često u žiži javnosti zbog njihovog stalnog uništenja od strane kompanija za proizvodnju drveta. U jednom trenutku su se javili biznismeni koji su proračunali da bi se privreda Južne Amerike razvila kada bi se Amazonske šume posekle, a površina na kojoj se nalaze pretvorila u obradivo zemljište. Medjutim, jak pritisak ekoloških pokreta je sprečio ovu ekstremnu ideju. Ipak, tropske šume se stalno uništavaju. Svake godine poseku se stabljike sa 14 miliona hektara zemlje. Pošumljavanje ovih predela nažalost nije intenzivno kao njihovo sečenje. Pored uništavanja drveća, intenzivan je i lov na životinje u ovom predelu. One su uglavnom atraktivne i kao takve veoma skupe na tržištima kućnih ljubimaca. Poseban problem predstavljaju lovokradice, kojih je mnogo u ovim predelima. Uprkos svim ekološkim problemima sa kojima se suočavaju ove šume i živi svet u njima, Amazonske tropske šume ostaju svetsko čudo prirode i oaza života na Zemlji. Photo: Phill Haris.Search