Manua Loa


Manua Loa slika Manua Loa aktivan vulkan na Havajima
Mauna Loa je aktivni vulkan na Havajima. Nalazi se na zapadnom delu najvećeg havajskog ostrva i spada u najveće vulkane sveta. Gotovo 50% ostrva Havaji je sačinjeno od ohladjene lave ovog vulkana. U tih 50% spada i drugi vulkan na ovom ostrvu ? Kilauea.

Glavni krater vulkana Mauna Loa se nalazi na nadmorskoj visini od 4.170 metara. Medjutim, lava iz ovog vulkana se pojavljuje i po obodima planine, pa čak i u podvodnim delovima havajske obale. Ova dva havajska vulkana su tipičan primer onih vulkana koji nastaju podvodnim erupcijama. Naime, smatra se da je i veći deo ovog ostrva nastao hladjenjem lave iz podvodnih erupcija.

Visina kratera vulkana Manua Loa
Zanimljivo je da se ukupna visina ovog vulkana, mereno od njegove osnove pod okeanom, iznosi 9.000 metara. Takodje, Mauna Kea, neaktivni vulkan na istom ostrvu, je ,mereno na ovaj način, visok 10.250 metara. U oba slučaja to je više od najviše tačke na kopnu naše planete ? Mont Everesta! Vulkani koji se formiraju hladjenjem lave su relativno retki. Oni čine manje od 10 % svih vulkana na Zemlji. Takodje, broj erupcija koje dolaze iz ovih vulkana ima relativno malo učešće u ukupnom broju erupcija.

Manua Loa je jedna od najvećih atrakcija na Havajima
Mauna Loa je jedna od najvećih atrakcija na Havajima, bar u onim trenucima kada nema erupcija. Gotovo pravilno talasasto nanesena i ohladjena lava daje posebnost ovom prirodnom svetskom čudu. Zanimljivo je i to da se visina ovog vulkana povećava svakom novom erupcijom. Već nekoliko desetina godina unazad Mauna Loa ima vremenski pravilno rasporedjene erupcije - jednom svake četiri godine. Photo: Mila Zinkova, Gnu LicenceSearch